Hotel Inter Szablewski

Zestaw mieszany

Skomponuj swój zestaw! Wybierz 5 zup i 3 drugie dania z Zestawu 1 i Zestawu 2.

Pamiętaj o wpisaniu wybranych dań w komentarzu do zamówienia.

categoryPotrawy
bez konserwantów
owoce
warzywa
Cena orientacyjna: 199 zł / sztuka
Certyfikaty:
Mosina, wielkopolskie
Dymaczewo Nowe ul. Pod Topolami 1
62-650