rejestracja dla zwykłych użytkowników

REJESTRACJA DLA WYSTAWCÓW

Mam firmę
Jestem sprzedawcą bezpośrednim

Produkuję żywność w systemie jakości, tj.:

Integrowana Produkcja
Jakość Tradycja
Quality Meat Program (QMP),
System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP)
System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System)

Wytwarzam produkt, który jest zarejestrowany w rejestrze:

Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP),
Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG)
Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS).
Produkuję żywność ekologiczną, zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 497 ze zm.)
Wytwarzam produkt, który ma nadane oznaczenie Poznaj Dobrą Żywność (PDŻ).
Wytwarzam produkt, który jest oznakowany znakiem graficznym zawierającym informację „Produkt polski”, zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016 poz. 1604 ze zm.).
Mój produkt wpisany jest na listę produktów tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68, z późn. zm.)
Wytwarzam produkt, który ma oznaczenie słowne „produkt górski” zgodnie z art. 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1, z późn. zm.)
Jestem producentem rolnym prowadzącym sprzedaż bezpośrednią w rozumieniu Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz.U. z 2016 poz. 1961).
Jestem producentem rolnym lub przetwórcą, członkiem Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie
Jestem producentem rolnym lub przetwórcą, członkiem Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska

DANE FIRMY

SPECJALIZACJA PRODUKCJI:

Mięsa, wędliny
Mięsa, wędliny
Miody
Miody
Nabiał
Nabiał
Napoje
Napoje
Oleje
Oleje
Potrawy
Potrawy
Produkty zbożowe
Produkty zbożowe
Przetwory
Przetwory
Przyprawy
Przyprawy
Ryby
Ryby
Słodycze
Słodycze
Warzywa, owoce
Warzywa, owoce

Masz już konto? Zaloguj się