O Polska smakuje

Serwis Polska smakuje to strona internetowa, która została stworzona z myślą o oczekiwaniach producentów i rolników wytwarzających żywność. Aby producenci i rolnicy wytwarzający żywność mogli dotrzeć z ofertą do jak najszerszego grona odbiorców, w oparciu o serwis Polska smakuje, utworzono platformę komunikacji pomiędzy producentami polskiej żywności wyróżniającej się wysoką jakością, a konsumentami, którzy chcą dokonywać świadomych wyborów.
Serwis Polska smakuje skupia Wystawców, którzy oferują produkty żywnościowe wysokiej jakości, wytwarzane zgodnie ze specyficznymi, często tradycyjnymi metodami produkcji, na bazie rodzimych surowców, wyróżniające się cechami jakościowymi i zdrowotnymi oraz walorami smakowymi.