Produkty

Czosnek galicyjski

Pod nazwą czosnek galicyjski może być sprzedawany wyłącznie produkt w postaci świeżych główek czosnku pospolitego (Allium sativum L.) odmian „Harnaś” i „Arkus”. Wysoka jakość i specyficzne cechy czosnku galicyjskiego związane są z warunkami glebowo-klimatycznymi obszaru, na którym jest wytwarzany oraz umiejętnościami lokalnych producentów. Dzięki kombinacji tych czynników otrzymuje się czosnek o szczególnych właściwościach fizyko-chemicznych i organoleptycznych, które odróżniają go od innych produktów. Czosnek galicyjski charakteryzuje się wysoką zawartością alliny (związku odpowiadającego za charakterystyczny smak czosnku) – średnio o 5% więcej zawartość w porównaniu z czosnkami tych samych odmian uprawianymi w innych częściach kraju. Wyróżnia się również fioletowo-różowym lub fioletowym zabarwieniem łuski okrywającej, dużą główką i małą liczbą ząbków w główce, dzięki czemu wielkość pojedynczego ząbka jest większa w porównaniu do innych czosnków. Duży wpływ na jakość czosnku galicyjskiego mają także umiejętności lokalnych producentów m.in. selekcja materiału do sadzenia, wybór odpowiedniego terminu sadzenia, tak aby rośliny mogły się dobrze ukorzenić przed nadejściem przymrozków, terminu ogławiania (usunięcia pędu kwiatostanowego po jego skręceniu się) czy temperatury suszenia.Nazwa czosnku galicyjskiego, pochodzi od miejsca jego wytwarzania, dawnego obszaru Galicji – ziem polskich, które w latach 1774-1918 należały do zaboru austriackiego.  Zgodnie z krążącą legendą, kupcy przyjeżdżający do Słomnik na targi i jarmarki zaopatrywali się w grudkę soli i ząbek czosnku. O znacznej sławie czosnku może świadczyć także przywołanie go w pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska, który to żartobliwie napisał, iż to z powodu czosnku Książe siedmiogrodzki Jan Rakoczy najechał w 1657 roku na ziemie polskie. Do dzisiaj tradycja wytwarzania i spożywania czosnku w regionie dawnej Galicji jest pielęgnowana podczas organizowanego co roku przez gminy Słomniki i Radziemice Małopolskiego Święta Czosnku. Święto czosnku odbywające się na przełomie lipca i sierpnia stanowi doskonałą okazję dla rolników do wymiany doświadczeń czy pogłębienia wiedzy rolniczej, a dla pozostałych uczestników do odkrywania nowych właściwości tej niezwykłej rośliny.

W dniu 17 września 2018 r. w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych zarejestrowana została nazwa czosnek galicyjski (ChOG). Tym samym, Czosnek galicyjski stał się 42. polskim  produktem chronionym w Unii Europejskiej. Może on być wytwarzany wyłącznie na terenie województwa małopolskiego, w obrębie gmin: Słomniki i Radziemice oraz sołectw w gminie Koniusza: Niegardów, Niegardów Kolonia, Piotrkowice Wielkie, Budziejowice i Muniaczkowice.
 

Region: małopolskie

 
 

Poprzedni Następny