Szukasz żywności wysokiej jakości? Wybieraj produkty, które powstają w ramach unijnych i krajowych systemów. Dzięki temu zyskujesz gwarancję jakości, ponieważ każdy produkt jest poddawany kontrolom i spełnia określone standardy produkcji.

Na stronie i w aplikacji Polska Smakuje znajdziesz tylko te produkty, które są certyfikowane w ramach unijnych i krajowych systemów jakości.

 

Systemy i certyfikaty krajowe

 

Integrowana Produkcja – nowoczesny i rozwijający się krajowy system uprawy roślin, który polega na utrzymaniu zrównoważonego postępu technicznego i biologicznego w uprawie, ochronie roślin i ich nawożeniu. Umożliwia uzyskanie płodów rolnych o najwyższych wartościach biologicznych i odżywczych oraz bezpiecznych dla zdrowia ludzi. Dla upraw owoców i warzyw zostały opracowane szczegółowe metodyki integrowanej produkcji.

 

 

„Jakość Tradycja” – krajowy system, w którym do produkcji używa się wyłącznie surowców o identyfikowalnym pochodzeniu i niezawierających komponentów GMO. Obejmuje jedynie produkty charakteryzujące się tradycyjnym składem lub sposobem wytwarzania (o 50-letniej historii), szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru lub wyrażającą ich tradycyjny charakter. Dodatkowym wymogiem dla roślin i zwierząt jest tradycyjna rasa lub odmiana, której produkcja została zapoczątkowana przed 1956 r.

 

Lista produktów tradycyjnych – prowadzona przez MRiRW, stworzona w celu identyfikacji i promocji produktów wytworzonych tradycyjnymi metodami. Na listę wpisywane są produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy są wynikiem historycznie ugruntowanych metod produkcji, stanowiących element dziedzictwa kulturowego regionu, a stosowanych przez co najmniej 25 lat.

 

Poznaj Dobrą Żywność (PDŻ) – oznaczenie, przyznawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ma pomagać konsumentom w wyborze artykułów rolno-spożywczych spełniających najwyższe kryteria i jakość handlową. Celem zamieszczania znaku jakości PDŻ na opakowaniu jest informacja o wysokiej i stabilnej jakości produktu żywnościowego, doskonałych walorach smakowych i zdrowotnych oraz podnoszenie zaufania konsumenta do tego wyrobu.

 

Pork Quality System (PQS) – system certyfikacji mięsa wieprzowego. Bazuje przede wszystkim na wykorzystaniu odpowiednich ras świń i określonych zasadach żywienia. Jego celem jest wytwarzanie chudego, wykazującego małą zawartość tłuszczu mięsa wieprzowego przy zachowaniu ważnych dla konsumentów i przetwórców parametrów jakości mięsa. Obejmuje etap produkcji pierwotnej, czyli hodowlę i chów, oraz obrót przedubojowy wraz z przetwórstwem. Produkcja odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie dobrostanu i zdrowia zwierząt i ludzi oraz ochrony środowiska naturalnego.

 

„Produkt górski” – oznakowanie informujące, że w przypadku tego produktu zarówno surowce, jak i pasza dla zwierząt gospodarskich pochodzą przede wszystkim z obszarów górskich, a przetwarzanie odbywa się również na tych obszarach.

 

„Produkt polski” – oznakowanie umożliwiające konsumentom wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców. Producent podaje w oznakowaniu środków spożywczych informacje dotyczące krajowego pochodzenia wytwarzanego produktu także w odniesieniu do użytych składników. W produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, jednakże pod warunkiem że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.

Quality Assurance for Food Products (QAFP) – multiproduktowy system gwarantowanej jakości żywności. Obejmuje kulinarne mięso wieprzowe, kulinarne mięso z piersi kurczaka i indyka oraz tuszki i elementy młodej polskiej gęsi owsianej, wędliny drobiowe i wieprzowo-wołowe. Gwarantuje ponadprzeciętną jakość produkowanego  mięsa i wędlin.

 

Quality Meat Program (QMP) – system gwarantowania jakości mięsa wołowego. Wołowina QMP pozyskiwana jest ze specjalnie wyselekcjonowanych ras bydła mięsnego lub krzyżówek. Cechuje ją: naturalna kruchość, miękkość i soczystość, łatwość obróbki oraz wysoka powtarzalna jakość.

 

Systemy i certyfikaty europejskie

 

Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP) – europejski znak przyznawany produktowi regionalnemu, który swoją wyjątkową jakość zawdzięcza miejscu wytwarzania. Jakość produktu lub jego cechy charakterystyczne powinny być głównie lub wyłącznie związane z otoczeniem geograficznym i właściwymi dla niego czynnikami naturalnymi oraz ludzkimi. Wszystkie surowce użyte do jego wyrobu oraz cały proces technologiczny, czyli produkcja, przetwarzanie i przygotowywanie, odbywa się na tym określonym obszarze geograficznym.

 

Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) – europejski znak przyznawany produktowi regionalnemu wyjątkowej jakości, cieszącemu się uznaniem, o nazwie nawiązującej do miejsca wytwarzania i podkreślającej związek z tym miejscem. Na określonym obszarze może odbywać się jeden z trzech procesów: produkcja, przetwarzanie lub też przygotowywanie produktu.

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność – europejski znak przyznawany produktowi, który swój tradycyjny charakter zawdzięcza co najmniej 30-letniej historii wytwarzania. Także jego składniki lub metoda produkcji muszą być tradycyjne. Produkty tradycyjne często pochodzą z konkretnego kraju czy regionu, ale ich renoma sprawia, że produkowane są także w innych krajach.

 

Dziedzictwo Kulinarne – znak Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego gwarantujący, że produkt pochodzi z danego regionu. Sieć zrzesza restauratorów, przetwórców i rolników z 45 regionów Europy, a jej celem jest promocja regionalnej żywności opartej na lokalnych i tradycyjnych produktach.

 

Rolnictwo ekologiczne – wspólnotowy system zarządzania gospodarstwem i produkcją żywności. Łączący najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych oraz stosowanie wysokich standardów dobrostanu zwierząt i metod produkcji. Wyroby są wytwarzane przy użyciu naturalnych substancji i procesów produkcji, a kontrola i certyfikacja są dla konsumenta podstawowym gwarantem, że środki spożywcze wyprodukowane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego i są wolne od zanieczyszczeń, np. pozostałości środków ochrony roślin i hormonów, a podczas ich produkcji nie stosowano nawozów sztucznych i organizmów zmodyfikowanych genetycznie.