Koło Gospodyń Wiejskich w Ułężu

Ślachcic

Ślachcice powstały na bazie łatwo dostępnych produktów pochodzących z własnego gospodarstwa. Jest to pożywna potrawa. Nazwa i receptura wywodzi się od tego, że we wsi był dwór. Na bogatego pana mówiło się ślachcic.

categoryPotrawy
Certyfikaty:
Ułęż, lubelskie
Ułęż 173
08-504