GOLD LAS

Borowik Szlachetny Mrożony

Borowik Szlachetny Mrożony.

Nasze grzyby mrożone są ciekłym azotem. Mrożenie azotem pozwala na skrócenie czasu zamrażania, przy jednoczesnej poprawie jakości zamrożonego produktu. Dzięki temu produkt zachowuje wygląd zbliżony do naturalnego, a po rozmrożeniu ograniczone zostają wycieki,a więc zmiana kształtu i struktury produktu. Otrzymywany grzyb charakteryzuje się minimalnym stopniem przetwarzania. 

categoryWarzywa, owoce
Cena orientacyjna: 0-100 zł / sztuka
Certyfikaty:
Skwierzyna, lubuskie
Dobrojewo 6
66-440