kiełbasa zwyczajna

GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" PRUSZCZ
Zakres cenowy: - zł / Certyfikaty:

Producent

ul. Dworcowa 8/1
86-120Pruszcz
52 33 20 077 / 728 332 619

Punkty sprzedaży