10 lutego 2018 09:00 - 17:00

Mazurskie AGRO SHOW Ostróda 2018

„Mazurskie Agro Show Ostróda” to największa rolnicza impreza wystawiennicza w północnej Polsce. Jej czwarta edycja odbędzie się 10-11 lutego 2018 roku w Ostródzie. Wystawie towarzyszyć będzie Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Wydarzenia zostały objęte honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas wystawy funkcjonować będzie wspólne stoisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych. Na stoisku pracownicy Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie udzielą zainteresowanym informacji o  działaniach realizowanych
w ramach mechanizmów WPR i krajowych oraz formach wsparcia udzielanego przez KOWR.

Lokalizacja

EXPO Mazury S.A.

Grunwaldzka 55, 14-100 Ostróda

Organizator: