23.10.2021

Bazarek – prosto od rolnika

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Łodzi w dniu 23 października otwiera działalność „Bazarek – prosto od rolnika”

Serdecznie zapraszamy wszystkich rolników i wytwórców żywności regionalnej, krajowej i certyfikowanej - zarejestrowanych na stronie www.polskasmakuje.pl do współpracy przy projekcie „Bazarek – prosto od rolnika”.

KOWR OT Łódź udostępni teren pod organizację stoisk Wystawcom w celu zaprezentowania ich oferty produktowej i sprzedaży produktów rolno-spożywczych. Użyczenie terenu będzie na podstawie umowy najmu – odpłatnie. Zależy nam, aby na przestrzeni utworzonego bazarku producenci rolni i wytwórcy znaleźli stałe miejsce spotkań i sprzedaży swoich produktów.

Bazarek będzie zlokalizowany przed siedzibą KOWR OT w Łodzi przy ulicy Północnej 27/29i otwarty w każdą sobotę oprócz świąt w godz. od 08.00 do 15.00. Warunkiem zorganizowania swojego stoiska i sprzedaży swoich produktów żywnościowych jest wypełnienie, podpisanie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na skrzynkę pocztową lodz@kowr.gov.pl oraz spełnienie pozostałych warunków o których mowa w regulaminie „Bazarku – prosto od rolnika”. Zgłoszenia można nadsyłać od 11.10.2021 roku i w każdy dzień miesiąca nie później niż cztery dni przed planowanym udziałem w Bazarku. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność przesyłanych zgłoszeń w danym rodzaju żywności.

Szczegóły w regulaminie „Bazarek – prosto od rolnika”.

Zapraszamy

 

Organizator:

Bazarek – Prosto od rolnika

Przed siedzibą KOWR OT w Łodzi ul. Północna 27/29

Najbliższe wydarzenia