27.11.2021

Bazarek – Prosto od rolnika

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Łodzi począwszy od soboty 23 października rozpoczął cykliczną działalność wydarzenia „Bazarek – prosto od rolnika”

Serdecznie zapraszamy wszystkich rolników i wytwórców żywności regionalnej, krajowej i certyfikowanej - zarejestrowanych na stronie www.polskasmakuje.pl do współpracy przy projekcie „Bazarek – prosto od rolnika”.

KOWR OT Łódź udostępni teren pod organizację stoisk Wystawcom w celu zaprezentowania ich oferty produktowej i sprzedaży produktów rolno-spożywczych. Zależy nam, aby na przestrzeni utworzonego bazarku producenci rolni i wytwórcy znaleźli stałe miejsce spotkań i sprzedaży swoich produktów.

Bazarek jest zlokalizowany na terenie siedziby KOWR OT w Łodzi przy ulicy Północnej 27/29 i otwarty w każdą sobotę oprócz świąt w godz. od 08.00 do 15.00.

Warunkiem zorganizowania swojego stoiska i sprzedaży swoich produktów żywnościowych jest wypełnienie, podpisanie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na skrzynkę pocztową lodz@kowr.gov.pl oraz spełnienie pozostałych warunków o których mowa w regulaminie „Bazarku – prosto od rolnika”.

Zgłoszenia należy nadsyłać nie później niż cztery dni przed planowanym udziałem w Bazarku. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność przesyłanych zgłoszeń w danym rodzaju żywności.

Kontakt telefoniczny 608 704 277.

Szczegóły w regulaminie „Bazarek – prosto od rolnika”.

                                                                                                                                     Zapraszamy!

Organizator:

Bazarek – Prosto od rolnika

Przed siedzibą KOWR OT w Łodzi ul. Północna 27/29

Najbliższe wydarzenia