Kto może być wystawcą?

Wystawcy na Polska smakuje zostali podzieleni na dwie grupy: producentów i rolników.

Pierwsza z nich to producenci certyfikowanej w ramach krajowych i unijnych systemów jakości żywności, wytwórcy produktów posiadających oznaczenia uznawane przez MRiRW.

Druga grupa to producenci rolni prowadzący:

a) sprzedaż bezpośrednią w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz.U. z 2016 r. poz. 1961),
b) rolniczy handel detaliczny (Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz.U. z 2016 r. poz. 1961)),
c) dostawy bezpośrednie (art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz.U.2007r. Nr 112, poz. 774)),
d) MOL – sprzedaż marginalną, lokalną i ograniczoną (art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1577, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. poz. 451)).

W przypadku producentów rolnych posiadanie certyfikatów potwierdzających udział w systemach jakości nie jest obligatoryjne, ale zachęcamy do ich uzyskiwania.

Zobacz, jakie znaki jakości trzeba posiadać do rejestracji.