Jakie znaki trzeba posiadać do rejestracji?

 

Polska Smakuje jest miejscem skupiającym producentów wytwarzających żywność w ramach uznawanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi systemów jakości oraz konkretnych oznaczeń. Jest miejscem promocji produktów certyfikowanych, regionalnych, spełniających najwyższe normy jakości.

Tym samym żeby być obecnym na Polska Smakuje, trzeba wytwarzać co najmniej jeden produkt, który posiada przynajmniej jeden znak jakości lub oznaczenie uznawane przez MRiRW, lub być producentem rolnym.