Jak zdobyć znak jakości?

Udział w systemach jakości oznacza spełnienie konkretnych wymogów produkcyjnych określonych przez właścicieli tych systemów. Dlatego na początek należy sobie zadać pytanie, który z systemów jakości będzie najlepszy dla wytwarzanej żywności. Na stronach internetowych właścicieli znaków podane są szczegółowe wymagania, które trzeba spełnić, żeby produkować w ramach danego systemu:

 

   

 

 

Wsparciem merytorycznym służą Ośrodki Doradztwa Rolniczego, które udzielają konkretnych informacji i porad nt. zasad przystępowania i standardów produkcyjnych każdego z systemów jakości.

Dodatkowo producenci przystępujący do wybranych systemów jakości mogą się ubiegać o wsparcie finansowe, które ma na celu zwiększenie uczestnictwa producentów żywności i rolników w unijnych i krajowych systemach jakości.

W ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można się ubiegać o wsparcie finansowe, które może być przeznaczona na refundację konkretnych działań.

Informacje o trybie i terminach składania wniosków o przyznanie pomocy można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.