Gospodarstwo Sadownicze Mateusz Pluta

Certyfikaty:

Gospodarstwo
z tradycjami

Gospodarstwo działa od trzech pokoleń, zostało założone w 1978 roku. Zlokalizowane jest w województwie wielkopolskim na północnym jego krańcu w miejscowości Łobżenica nad rzeką Łobżonka.

Wspieramy się w bezpośredniej produkcji, służymy sobie pomocą oraz staramy się w dalszym ciągu rozwijać
i inwestować w nasze gospodarstwa, aby produkować towar najwyższej klasy.

Bezpieczne rośliny!
Mamy na to twarde dowody!

Drzewa i owoce w gospodarstwie są prowadzone i chronione
zgodnie z dobrą praktyką sadowniczą, jak również
z programem ochrony roślin sadowniczych. Swoją produkcję
opieramy o Certyfikat IPO, Global gap, jak również GRASP.
Prowadzimy także System HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points System) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, jest to zespół wzajemnie powiązanych ze sobą procedur, realizujących jako całość system zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Wieloletnia tradycja, doświadczenie oraz technologie, którymi dysponujemy gwarantują najwyższą jakość świadczonych usług
spełniających kryteria i wymogi rynku dla produktu jakim są owoce.

Łobżenica , wielkopolskie
Sportowa 32
89-310

Nasze produkty:

napoje
warzywa-owoce