PPHU MARKAM ANDRZEJ MAREK SKOLARUS

Certyfikaty:

PPHU MARKAM jest nowoczesnym przedsiębiorstwem, które postawiło na rozwój poprzez transfer nowych technologii i inwestycje służące produkcjiwyrobów najwyższej jakości, zapewniaącychpełne bezpieczeństwo żywnościowe konsumentom. Hodowla, ubój, produkcja - to łańcuch gwarantujący dużą elastyczność i odporność na wahania koniunktury rynkowej oraz najwyższą jakość produktu końcowego, który wytwarzany jest pod stałą kontrolą służb weterynaryjnych na każdym etapie produkcji. Podstawowymi kierunkami działalności jest uprawa zbóż, hodowla trzody chlewnej, ubój zwierząt rzeźnych, przetwórstwo mięsa i handel wyrobami mięsno - wędliniarskimi.

539 , malopolskie
KASINKA MAŁA
34-734

Nasze produkty:

miesa-wedliny