Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli

Certyfikaty:

Pszczela Wola jest malowniczą osadą położoną 14 km na południe od Lublina na trasie Lublin – Bychawa. Znajduje się tu jedyne na świecie Technikum Pszczelarskie będące chlubą i dorobkiem wielu pokoleń pszczelarzy. Każdego roku mury szkolne opuszczają nowi adepci sztuki pszczelarskiej. Nasza szkoła kształci  jednak  nie tylko pszczelarzy. Obecnie Pszczela Wola dysponuje różnorodną ofertą edukacyjną: gimnazjum, technikum żywienia i inne unikalne w regionie technika, liceum ogólnokształcące o oryginalnych profilach oraz szkoły i kursy policealne.

Pszczela Wola 9 , lubelskie
Strzyzewice
23-107

Nasze produkty:

produkty-zbozowe