Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Łęczyckiej

Certyfikaty:

Regionalny Produkt Tradycyjny Miody z Doliny Rzeki Bzury

Przez teren powiatu łęczyckiego przebiega siedliskowy obszar Natura 2000 Pradolina Bzury–Neru. Najważniejsza z rzek ostoi to Bzura, której dolina jest silnie zatorfiona, pokryta mozaiką szuwarów turzycowych, ziołoroślami i roślinnością łąkową. Połączenie wpływu liściastego kompleksu leśnego ze specyfiką klimatu doliny rzeki Bzury wpływa na niepowtarzalny mikroklimat tego obszaru. Życie w otoczeniu tak niepowtarzalnej przyrody zachęcało do korzystania z jej darów. Mieszkańcy od dawna korzystali z tych warunków i zajmowali się bartnictwem a następnie pszczelarstwem. Pozyskiwanie miodu pszczelego w łęczyckim jest tradycją  wielopokoleniową trwającą od lat 20-tych XX w. Miód pozyskiwany jest na zimno, krystalizuje w sposób naturalny, bez filtracji, pasteryzacji i podgrzewania. Nie podlega żadnym zabiegom zmieniającym jego naturalny skład.

Witonia , lodzkie
Witonia ul. Szkolna 4b
99-335

Nasze produkty:

miody