Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin

PGL LP Gospodarwto Rybackie Niemodlin prowadzi tradycyjny chów i hodowlę ryb na obszarze około 710 ha stawów w Powiecie Opolskim oraz 250ha w Powiecie Raciborskim produkując rokrocznie ok. 400t karpia handlowego przeznaczonego na zaopaytrzenie rynku lokalnego oraz dostarczając ryby do odbiorców na terenie całego kraju.

Pordukcja karpia prowadzona jest w pełnym trzyletnim cyklu hodowlanym, w oparciu o włąsne stado tarlaków służace do rozrodu poprzez podchów własnego materiału zarybieniowego aż do uzyskania ryby handlowej.

25 maja 2015 r. KARP NIEMODLIŃSKI został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Certyfikaty:

Producent

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin
Wojska Polskiego 1
Niemodlin
+48 77 46 06 372

Punkty sprzedaży

Nasze produkty