Uzdrowisko Iwonicz S.A.

Certyfikaty:

Podstawowym zadaniem Spółki „Uzdrowisko Iwonicz” S.A. z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju jest kompleksowe świadczenie usług uzdrowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia uzdrowiskowego prowadzonego w oparciu o miejscowe surowce lecznicze i walory środowiska naturalnego oraz innych specjalistycznych usług, w trosce o poprawę zdrowia kuracjuszy 
i zapewnienie jego maksymalnej ochrony, a także wytwarzanie produktów zdrojowych 
z naturalnych surowców leczniczych, na potrzeby uzdrowiska, odbiorców indywidualnych i innych placówek leczniczych w kraju i za granicą.

Iwonicz Zdrój , podkarpackie
Aleja Torosiewicza 2
38-440

Nasze produkty:

napoje