Gospodarstwo Rolne Norbert Dobosiewicz

Certyfikaty:

Na terenie gospodarstwa hodowane są króliki owce drób. Produkujemy pasztety z drobiu i królików. Z owoców i warzyw wyprodukowanych w gospodarstwie robimy soki syropy powidła i dżemy

Widuchowa , zachodniopomorskie
Marwice 6
74-120

Nasze produkty:

potrawy
przetwory
miesa-wedliny
warzywa-owoce