Gospodarstwo Rolne Norbert Dobosiewicz

Na terenie gospodarstwa hodowane są króliki owce drób. Produkujemy pasztety z drobiu i królików. Z owoców i warzyw wyprodukowanych w gospodarstwie robimy soki syropy powidła i dżemy

Certyfikaty:

Producent

Gospodarstwo Rolne Norbert Dobosiewicz
Marwice 6
74-120 Widuchowa

Punkty sprzedaży