Stowarzyszenie Na Rzecz rozwoju wsi "Przystań Szwecja"

Certyfikaty:

Stowarzyszenie "Przystań Szwecja" zajmuje się wytwarzaniem produktu tradycjnego - Kiszki Szwedzkiej - wpisanej na listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kiszka Szwedzka była 13 produktem wpisanym na listę w 2012 roku. Jest wytwarzana tradycyjnymi metodami ze starych lokalnych przepisów.

Stowarzyszenie "Przystań Szwecja" powstało międziy innymi po to by promować lokalną kulturę i tradycję oraz potrawy takie jak Kiszka Szwedzka.

 

 

 

Szwecja , zachodniopomorskie
ul. Głowna 41
78-611

Nasze produkty:

potrawy