Anna Smreczak

Certyfikaty:

Serowarnia remieślnicza AhSer. Produkujemy sery z meka krowiego. Sery świerze, sery podpuszczkowe i sery dojrzewające. 

Namysłów , opolskie
plac Wolności 7
46-100

Nasze produkty:

nabial