Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Żukowie

Certyfikaty:

Certyfikat Systemu "Jakość Tradycja". W dn 23 czerwca 2015 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie certyfikat wręczyli nam Izabella Byszewska - Prezes Zarządu i Jan Lisicki - Przewodniczący Rady z Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie.
System "JAKOŚĆ TRADYCJA" wyróżnia produkty żywnościowe wysokiej jakości. Znak "Jakość Tradycja" jest znakiem zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym z numerem Z-307821 i chroniony zgodnie z prawem własności przemysłowej jako znak wspólny gwarancyjny.
Do systemu są przyjmowane wyłącznie produkty wysokiej jakości wynikającej z ich tradycyjnego charakteru, posiadające szczególną jakość i reputację.

Żukowo , pomorskie
ul. Gdańska 38
83-330

Nasze produkty:

produkty-zbozowe