Pasieka Ekologiczna Jerzy Bańkowski

Pasiekę traktuję jako własny sposób na życie – jako życiową pasję. Praca przy pszczołach pozwala mi „zresetować się”, naładować akumulatory. Jadąc do pasieki, to tak jakbym przenosił się w inny wymiar czasowy . Gdzie nie ma internetu i innych środków przekazu a telefon traci zasięg . Zapominam o życiu w dużym tempie po prostu czas zatrzymuje się w miejscu. Mając określoną wiedzę na temat biologi – funkcjonowania pszczół , znając ich zachowania oraz rozumiejąc całość pracuję przy pasiece z ogromną satysfakcją. Nasza pasieka spełnia wszelkie normy zgodne z rozporządzeniem Komisji Europejskiej.

 

Certyfikaty:

Producent

Pasieka Ekologiczna Jerzy Bańkowski
Więckowice 39
37-565 Więckowice
668-256-007

Punkty sprzedaży