Koło Gospodyń Wiejskich w Mierzynie

Certyfikaty:

Koło Gospodyń Wiejskich w Mierzynie powstało z inicjatywy mieszkanek Mierzyna.Jest to organizacja młoda,lecz bogata w doświadczenia jej członkiń,które działając wcześniej w różnych grupach nieformalnych pełnią rolę liderów lokalnego środowiska wiejskiego.Największym kapitałem KGW w Mierzynie są jej członkinie. Jest to grupa sześćdziesięciu kobiet w różnym wieku różnej profesji,pełnych pomysłów i zapału do pracy,które swoją działalnością wspierają kobiety i ich rodziny.Działania które podejmują służą przede wszystkim integracji, aktywizacji społeczności lokalnej,kultywowaniu tradycji i zwyczajów lokalnych,rozwijaniu i prezentowaniu umiejetności twórczych i artystycznych.

Mierzyn , zachodniopomorskie
ul.Elżbiety 15A
72-002

Nasze produkty:

potrawy
przetwory
produkty-zbozowe
warzywa-owoce
miody