Gospodarstwo Pszczelarskie Ewa i Bogdan Toporkiewicz

Certyfikaty:

W 1989r. Ewa Toporkiewicz, córka pszczelarza z powołania i założyciela Terenowego Koła Pszczelarzy w Dzierzgoniu Stanisława Kardasiewicza, absolwentka Policealnego Studium Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, wraz z mężem Bogdanem podjęli decyzje o założeniu zawodowego gospodarstwa pszczelarskiego. W 1990 roku pasieka liczyła 100 rodzin pszczelich. W 1999 roku kiedy posiadali ok. 200 rodzin w ulach drewnianych podpisali umowę o współpracy z firmą APIPOL Kraków, co zobligowało ich do budowy pracowni pszczelarskiej oraz zakupu uli i sprzętu o wysokim standardzie. . W 2015 roku pasieka Ewy i Bogdana liczy ok. 500 rodzin pszczelich. Jest to pasieka wędrowna w której pozyskuje się miody odmianowe, pyłek kwiatowy, wosk pszczeli oraz propolis. Jest to także pasieka hodowlana, gdzie prowadzony jest wychów matek pszczelich linii Magda i odkładów.

Dzierzgoń , pomorskie
ul. Miodowa 1
82-440

Nasze produkty:

miody