Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi

Certyfikaty:

Głównym celem działania fundacji jest promocja ekologicznego chowu gęsi w celu uzyskania zdrowego, wartościowego mięsa i tłuszczu oraz promocja puchu i pierza od białych gęsi pozyskanego po uboju, które są produktami naturalnymi i posiadają najwyższą na świecie sprężystość. Propagujemy chów gęsi w naturalnych, ekologicznych warunkach w stadkach do 100 sztuk, żywionych gospodarskimi paszami oraz wypasanych swobodnie na pastwiskach i łąkach. Fundacja w tym zakresie prowadzi na szeroką skalę szkolenia i wykłady dla hodowców, oraz pośredniczy w nabyciu ekologicznych piskląt. Współpracujemy bardzo ściśle z Instytutem Zootechniki – PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, który od 53 lat prowadzi hodowlę gęsi Białej Kołudzkiej. Współpraca dotyczy badań naukowych w zakresie dobrostanu, jakości mięsa i tłuszczu ekologicznych gęsi oraz puchu i pierza odzyskanego po uboju ptaków.

Kruszwica , kujawsko-pomorskie
Wróble 37
88-153

Nasze produkty:

miesa-wedliny
potrawy