Gospodarstwo Rolne

Certyfikaty:

Gospodarstwo ekologiczne  prowadzone jest od 6 lat. W gospodarstwie produkowane są ziemniaki. pirwszy raz w tym roku marchew,buraczki ćwikłowe.

Również w tym roku wprowadziliśmy do hodowli owce wielkopolską jako żródło obornika.W naszym gospodarstwie stosujemy mikroorganizmy w celu poprawy efektywności ziemi i zdrowotności zwierząt.

Brudzew , wielkopolskie
cichów 36
62-720

Nasze produkty:

warzywa-owoce