Spółdzielnia produktów rolnictwa ekologicznego "Dolina Mogilnicy"

Certyfikaty:

Na bazie naszych rodzinnych gospodarstw utworzyliśmy Spółdzielnię Produktów Rolnictwa Ekologicznego. Trzy gospodarstwa położone są w zachodniej części Polski, w okolicy Grodziska Wielkopolskiego, w dolinie rzeki Mogilnicy i gospodarują na powierzchni ponad 280 ha . Kolejni dwaj członkowie to gospodarstwa rodzinne położone we wschodniej części Polski, w okolicach Leżajska i posiadają areał ponad 20 ha. W okolicach Wągrowca prowadzi swoje 10,5 ha gospodarstwo rodzinne szósty członek naszej Spółdzielni.
W promieniu co najmniej 40 km nie ma przemysłu i firm , które mogłyby zanieczyszczać środowisko. W związku z tym warto było, uzyskać certyfikat GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO.

Wolkowo , wielkopolskie
Wolkowo 13
64-060

Nasze produkty:

produkty-zbozowe
przetwory
warzywa-owoce