Zbigniew Ciemniewski Przetwórstwo Rolno-Spożywcze

Certyfikaty:
Jankowice , slaskie
Dzika 23
43-215

Nasze produkty:

oleje
warzywa-owoce