Koło Gospodyń Wiejskich w Ułężu

Certyfikaty:

Koło Gospodyń Wiejskich w Ułężu może pochwalić się długą historią: KGW w Ułężu zostało założone w 1939 roku. Przedsięwzięcia, które głównie zajmują gospodynie z Ułęża to m.in. organizacja konkursu na palmę wielkanocną, koncertu pieśni i tańca oraz festynu „Kulinarne Dziedzictwo”. Panie biorą również udział w przygotowaniach 575-lecia Ułęża. W planach mają również publikację opisującą historię Ułęża. Panie udzielają się artystycznie w swoim zespole ludowym oraz piszą scenariusze skeczów kabaretowych. Swoje piękne stroje ludowe gospodynie z Ułęża prezentowały nawet w jednym z kościołów w Paryżu.

Ułęż , lubelskie
Ułęż 173
08-504

Nasze produkty:

potrawy