WĘDLINY Z ZIELONEJ ZAGRODY

W 2018 roku, po zarejestrowaniu Rolniczego Handlu Detalicznego zajęliśmy się produkcją wędlin. Surowiec pozyskujemy głównie z własnych tuczników karmionych własnymi śrutami.

Certyfikaty:

Producent

WĘDLINY Z ZIELONEJ ZAGRODY
Jastrzębie 32
86-140 Jastrzębie
665-730-456

Punkty sprzedaży

Nasze produkty