"Wałowianki" Stowarzyszenie na rzecz wsi Wałowice

Certyfikaty:

"Wałowianki" Stowarzyszenie na rzecz wsi Wałowice

Celami stowarzyszenia są:  Działalność społeczna I oświatowo-kulturalna na rzecz rozwoju wsi wałowice.  Inspirowanie I wspieranie inicjatyw oraz akcji obywatelskich w celu aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi wałowice w życiu publicznym. Wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych. Podejmowanie I wspieranie działań na rzecz kultywowania I podtrzymywania tradycji regionalnych. Organizowanie I koordynacja imprez okolicznościowych, warsztatów twórczych dla dzieci I młodzieży o zasięgu lokalnym, gminnym, powiatowym I wojewódzkim. Propagowanie I organizowanie wymiany międzykulturowej w szczególności poprzez organizowanie wyjazdów, warsztatów I prelekcji. Reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków I innych organizacji społecznych działających na terenie wsi wałowice, gminy józefów nad wisłą, powiatu opole lubelskie wobec organów władzy publicznej. Współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działania w kraju I zagranicą.

Nasze największe osiągnięcia:

1 miejsce w konkursie na festiwalu "W krainie lubelskich ryb" w Stężycy 2019 za szczupaka w śmietanie po wałowicku.
2 miejsce w konkursie kulinarnym " Smakuj lokalnie - jabłko józefowskie w mojej kuchni" na Wojewódzkim Święcie Sadów 2019 za schab po wałowicku z jabłkiem józefowskim, młodymi ziemniakami i surówką z marchewki i jabłka józefowskiego.
3 miejsce w konkursie "Jak smakuje ryba w zupie?" na pikniku "Szanty i Ryby" w Opolu Lubelskim 2019 za zupę rybną po wałowicku gotowaną na żywo.


Wałowice , lubelskie
Wałowice 34a
24-340

Nasze produkty:

potrawy